Pelletverwarming


Houtpellets als Hernieuwbare Energie . Houtpellets worden hoofdzakelijk gemaakt van zaagafval van de houtverwerkende industrie.Houtpellets zijn kleine samengeperste houten staafjes die dienen te voldoen aan de strenge DIN Plusof EN Plus A1 norm. Zie ook normen houtpellets.Deze normen betreffen verbrandingswaarde, vochtigheidsgehalte, asopbrengst, verontreinigingen, afmetingen, soortelijk gewicht, stof, enzovoorts.Een goede houtpellet zinkt onmiddellijk in water en valt na enkele minuten uiteen.Kies voor de ÖkoFEN toestellen uitsluitend voor gecertificeerde DIN Plus of EN Plus A1 kwaliteithoutpellets.bij levering van de juiste pellets kunnen wij u natuurlijk adviseren en begeleiden.

Voordelen Houtpellets
• Enorm besparen op de energierekening (t.o.v. aardgas en warmtepomp)
• Klimaatneutraal - CO2 neutraal - In balans met de natuur - echt duurzaam
• Gemakkelijk verwerkbare grondstof met constante kwaliteit
• Prijzen niet gekoppeld aan die van fossiele brandstoffen
• Onafhankelijk van politiek en energiemonopolisten
• Meerdere houtpellet leveranciers in Nederland - gezonde concurrentie en marktontwikkeling
• Pellets zijn altijd leverbaar, hout wordt op een natuurlijke wijze weer aangemaakt.
• Pellets kunnen makkelijk lokaal geproduceerd worden.
• Pellets zijn een brandstof met toekomst.

Enige vuistregels:
• De energie-inhoud van houtpellets is 5 kWh per kilo.
• 1 m3 gas heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud als 2 kilo houtpellets.
• 1 liter stookolie heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud als 2 kilo houtpellets.
• 2 liter propaan heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud 3 kilo houtpellets.
• Goede houtpellets geven minder dan 0,5% as.
• Pellets wegen ongeveer 650 kg/m3.
• Het soortelijke gewicht is 1,2 kg/dm3.
Aanlevering HoutpelletsHoutpellets kunnen los geleverd worden, maar ook aangeleverd worden met tankauto's.Vanuit de tankauto worden de pellets door middel van een slang direct in uw opslag geblazen.Snel, schoon, gemakkelijk en zonder stof of gevaar.Aanlevering in big bags of zakken (15 kilo) is ook mogelijk, maar is over het algemeen duurder.

Wist u dat
• Energiebedrijven voor een overgroot deel houtpellets gebruiken voor het maken van groene stroom.
• Nederland en België de grootste houtpelletgebruikers zijn in Europa?
• Warmtepompen in de keten helemaal niet zo duurzaam zijn.
Met verwarmen op hout bent u in balans met de natuur.

Diverse duurzame projecten
Webdevelopment © 2012 M.E. Solutions